Headless mode in Firefox


Headless mode in Firefox – developer.mozilla.org